La ciència dels mites.

View of the three galleries of the Palace of Art and Science … free public  domain image | Look and Learn

Descobreix com era el món de les ciències en temps de credulitat i creences estranyes. Una època de temps en la que, malgrat les ments brillants d’alguns, la ciència estava regida pels mites i les religions més que per la lògica i l’observació. Plantes que criden, bolets verinosos i pedres amb poders magnífics són només algunes de les coses que trobaràs en aquests articles.